Werkwijze 

Alle trajecten starten met een oriënterend gesprek om de behoeften, vragen en doelen op elkaar af te stemmen. Tevens wordt gekeken of het klikt en/of het traject voldoende aansluit bij de vraag. Dit gesprek is een vrijblijvend gesprek van twee kanten.

Als er een klik is, worden de afspraken vastgelegd in een contract waarin de afspraken, jouw vraag, de doelen en het plan van aanpak staan.

Tussentijds is er een evaluatie waarbij doelen en werkwijzen kunnen worden bijgesteld. Elk traject wordt afgesloten met een eindevaluatie. Afhankelijk van het traject is het mogelijk een verklaring en/of eindverslag te ontvangen.

Specialisaties in begeleiding: coachen op identiteitsniveau, wandelcoaching, transactionele analyse, werken met opstellingen (systemisch werken), voice dialogue, kernkwadranten, roos van leary, lichaamswerk, NLP, gestalt en karakterstructuren.

Gert van Lenthe is lid van en geregistreerd als supervisor en registercoach bij de LVSC (Landelijke Vereniging voor Supervisie en Coaching) onder nummers S12493H en RC0475. Het ABvC (Algemene Beroepsvereniging voor Counseling) heeft hem erkend als supervisor voor deze beroepsvereniging. Hij heeft vele supervisie- en coaching trajecten op maat verzorgd voor jeugdprofessionals i.v.m. registratie voor het SKJ.

Ook is  hij lid van de Ethische Code van Phoenix Opleidingen (zie daarvoor www.phoenixopleidingen.nl).

Bij het NVPA (Nederlandse Vereniging voor Psychologen en Agogen) is hij geregistreerd als psychosociaal therapeut, relatietherapeut en supervisor onder nummer 103524. De kosten voor therapie worden (voor een gedeelte) vergoed via de zorgverzekering als u aanvullend verzekerd bent. Informeer vooraf bij uw zorgverzekering met de volgende codes: AGB-code zorgverlener 94100543 en agb-code instelling 94062056. Op de website van het NVPA staat een overzicht van de zorgverzekeraars die vergoeden: www.nvpa.org/zorgverzekeraars.html 

Tevens staat hij in het RBCZ-register ingeschreven als registertherapeut BCZ onder licentienummer 214059R.

De kosten voor supervisie en coaching worden regelmatig betaald door de werkgever.

Tarieven (per uur incl. BTW):                  tot 12-2019           per 01-01-2020
Telefonisch consult (max. 20 min.)                   gratis
Kennismaking- en adviesgesprek                      € 85,-                  E. 90,-
Psychosociale therapie                                     € 85,-                  E. 90,-
Relatietherapie                                                € 100,-                E. 100,-

Supervisie of coaching (Particulier)                   € 95,-                  E. 100,-

Groepssupervisie of begeleide intervisie            in overleg

Supervisie of coaching (vanuit werkgever)        €  106,-                E. 115,-

Wandelcoaching/therapie op locatie                  € 100,-                 E. 100,-

  

Andere trajecten (waaronder begeleide intervisie, groepssupervisie, teamcoaching): tarief vastgesteld in onderling overleg.

Mochten de kosten een probleem vormen vanwege te lage inkomsten, dan is het in overleg mogelijk dat het tarief wordt aangepast. Afspraken die binnen 24 uur voor het ingeplande moment worden afgezegd, ben ik genoodzaakt in rekening te brengen. 

Heb je een klacht!

Ik probeer zo zorgvuldig en integer mogelijk te handelen. En het is mogelijk dat je ontevreden bent over de begeleiding of een klacht hebt. Maak dit met mij bespreekbaar. Ik sta open voor je ervaring en zal proberen samen met jou hier een positieve ervaring van te maken. Als we er samen niet uitkomen dan zijn er diverse mogelijkheden.

Je kunt een beroep doen op de klachtenregeling van Phoenix Opleidingen, omdat ik lid ben van de ethische code van Phoenix Opleidingen. Als coach en supervisor val ik onder het reglement van het LVSC. En als therapeut onder het reglement van het NVPA.